Friedsam - Gasparyan

Anna-Lena Friedsam
Wimbledon
Grand Slam
01.07.2019
1R
Anna-Lena Friedsam - Margarita Gasparyan 4:6 4:6