Gerlach - Custic

Katharina Gerlach
Riba
25K
10.10.2019
AF
Katharina Gerlach - (WC) Marta Custic 6:1 6:1