Heisen - Tomova

Kazan
25K+H
14.03.2019
AF
(Q) Vivian Heisen - (1) Viktoriya Tomova 6:2 6:3