Chantal Sauvant - Summer Yardley

Chantal Sauvant
Hammamet
W35
20.02.2024
Q2
(1) Chantal Sauvant - (14) Summer Yardley 6:1 6:0