Seidel - Zaytseva

Ella Seidel
Horb
W25
28.07.2022
AF
Ella Seidel - Ksenia Zaytseva 6:1 6:2