Hobgarski - Parry

Katharina Hobgarski
Sevilla
W25
20.10.2021
AF
Katharina Hobgarski - (1) Diane Parry 1:6 2:6