Laura Boehner - Carina Syrtveit

Antalya
W15
26.03.2024
Q3
(5) Laura Boehner - (11) Carina Syrtveit 6:4 6:0