Sophia Ksandinov - Darja Suvirdjonkova

Antalya
W35
11.02.2024
Q1
Sophia Ksandinov - Darja Suvirdjonkova 3:6 2:6