Kathleen Kanev - Diana Martynov

Kathleen Kanev
Altenkirchen
W75
12.02.2024
Q2
(8) Kathleen Kanev - (15) Diana Martynov 6:0 6:4